Om Takentreprenørenes forening

Takentreprenørenes forening, TEF, er bransjeforeningen for kvalifiserte og seriøse takentreprenører. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser og fremme samarbeid og kompetanse i tak- og membrantekkefaget.

Med spisskompetanse og hjerte for tette og bærekraftige tak

Våre medlemsbedrifter har spisskompetanse på tak- og membrantekking og sørger for tette tak og dekker på bygg og anlegg over hele landet. Taktekkere legger også isolasjon, bygger fall og tekker detaljer. Dagens og fremtidens tak er ofte mer komplekse enn tradisjonelle tak, og kundene stiller nye krav til funksjon og estetikk. Taket kan brukes både til overvannshåndtering, oppholdsareal og energiproduksjon.

Vi har medlemsbedrifter som jobber både på skrå og flate tak. TEF er også medlem i Takprodusentenes forskningsgruppe, TPF. TPF utgir informasjonsblad i samarbeid med SINTEF Byggforsk, som ligger åpent tilgjengelig her: TPF.

Takforum

TEF samarbeider tett med de ulike Takforumene.
Å rekruttere flere lærlinger til bransjen er vårt felles mål. Takforumene er tettere på skolene/utdanningsinstitusjonen og de lokale bedriftene.
Mange bedrifter er medlem i takforumene, og ikke alle er medlem i TEF. Takforumene består også av opplæringskontorene.

TEF ønsker å legge til rette for at det etableres flere Takforum også i andre regioner.
Bransjedirektør sitter i styre i Takforum Trøndelag og blir invitert til de andre takforumene sine møter.

Brannvernforeningen

TEF er en viktig bidragsyter til utviklingen av godkjenningsordningen for varme arbeider, og sitter i Brannvernforeningens råd. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt

  • Solveig Horne
  • Bransjedirektør