Innhold

Om Takentreprenørenes forening

Takentreprenørenes forening, TEF, er bransjeforeningen for kvalifiserte og seriøse takentreprenører. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser og fremme samarbeid og kompetanse i tak- og membrantekkefaget.

Med spisskompetanse og hjerte for tette og bærekraftige tak

Våre medlemsbedrifter har spisskompetanse på tak- og membrantekking og sørger for tette tak og dekker på bygg og anlegg over hele landet. Taktekkere legger også isolasjon, bygger fall og tekker detaljer. Dagens og fremtidens tak er ofte mer komplekse enn tradisjonelle tak, og kundene stiller nye krav til funksjon og estetikk. Taket kan brukes både til overvannshåndtering, oppholdsareal og energiproduksjon.

Vi har medlemsbedrifter som jobber både på skrå og flate tak. TEF er også medlem i Takprodusentenes forskningsgruppe, TPF. TPF utgir informasjonsblad i samarbeid med SINTEF Byggforsk, som ligger åpent tilgjengelig her: TPF.

Medlem i BNL og NHO

TEF er en av femten bransjeforeninger i Byggenæringens landsforening, BNL, og er både en arbeidsgiverforening og interessepolitisk forening. BNL er en av de største landsforeningene i Næringslivets hovedorganisasjon, NHO. TEF jobber for dialog og debatt med de som tar beslutninger som påvirker den daglige driften til våre medlemsbedrifter, slik som politikere, forvaltningen og andre interesseorganisasjoner. 

TEF er pådriver og medspiller for bransjebedrifter som vil utvikle faget og kompetansen i bransjen, og fremme seriøsitet.

Medlemskap i TEF

TEF organiserer ca. 70 prosent av bedriftene i bransjen, og ønsker nye medlemsbedrifter velkommen. Vi har medlemsbedrifter over hele landet, både små og mellomstore bedrifter og store konsern. Bedrifter som er medlem i TEF må ha faglig leder med minimum fagbrev, og ha drevet virksomheten i minst ett år.

Bedrifter som driver i takbransjen kan søke om medlemskap her: Søk medlemskap

Ta kontakt på e-post: tef@bnl.no eller telefon: 48 26 88 05