Om Takentreprenørenes forening

Takentreprenørenes forening, TEF, er bransjeforeningen for kvalifiserte og seriøse takentreprenører. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser og fremme samarbeid og kompetanse i tak- og membrantekkefaget.

Foto:

Med spisskompetanse og hjerte for tette og bærekraftige tak

Våre medlemsbedrifter har spisskompetanse på tak- og membrantekking og sørger for tette tak og dekker på bygg og anlegg over hele landet. Taktekkere legger også isolasjon, bygger fall og tekker detaljer. Dagens og fremtidens tak er ofte mer komplekse enn tradisjonelle tak, og kundene stiller nye krav til funksjon og estetikk. Taket kan brukes både til overvannshåndtering, oppholdsareal og energiproduksjon.

Vi har medlemsbedrifter som jobber både på skrå og flate tak. TEF er også medlem i Takprodusentenes forskningsgruppe, TPF. TPF utgir informasjonsblad i samarbeid med SINTEF Byggforsk, som ligger åpent tilgjengelig her: TPF.

Ansatte