Bransjestandarder for takentreprenører

Takentreprenørenes forening har utviklet bransjestandarder, som vi anbefaler våre medlemsbedrifter å bruke. Standardene er basert på faglig dokumentasjon og god praksis.