Takforum

Takforums formål er å øke kompetansen i faget (kurs, etterutdanning og konferanser), samt øke rekrutteringen til Tak- og Membrantekkerfaget.

Medlemmene stiller opp på møter/ arrangementer/ fagturer, da de opplever det som informasjonsrike, nyttige og meningsfulle møtepunkter.

Medlemmene er svært engasjerte, de ønsker å bidra til at vi får dyktige håndverkere i faget. I tillegg har de en Yrkesstolthet ved utføring av faget innen Tak – og Membrantekkerfaget.

Takforumene er tilknyttet opplæringskontorene.

I dag er det etablert fem Takforum:

Takforum Trøndelag

Styreleder Jørn Erik Berg, Mataki, 90 62 26 27 jorn.erik.berg@mataki.com

Lisbeth Schjelde Opplæringskontoret, 48 88 26 72 lisbeth.schjelde@olk.no

 

Takforum Sør- Øst

Styreleder Håkan Wikstrøm, Icopal, 40 55 56 46 hakan.wikstrom@bmigroup.com

Hilde Claussen, Opplæringskontoret, 90 09 50 35 hilde@okh-vestfold.no

 

Takforum Øst

Styreleder Dag Olsen, Eidsvoll Taktekking, 45 87 07 80, dag@et-tak.no

Ronny Graskopf, Lærling Øst, 91 76 11 03 ronny@larlingost.no

www.blitaktekker.no (nettside laget av Ronny Graskopf)

 

Takforum Rogaland

Styreleder

Kurt Mikkelsen Skjørestad, Icopal Mobil: 97 46 00 05

kurt.mikkelsen.skjorestad@bmicroup.com

 

Stein Erik Sliper, Opplæringskontoret Mobil: 98 63 4886

sliper@noh.no

 

Takforum Agder

Styreleder: Odd Aagedal, Mob: 97 57 24 42 o-aaged@online.no

 

***

Samarbeid med TEF

TEF samarbeider tett med de ulike Takforumene.
Å rekruttere flere lærlinger til bransjen er vårt felles mål.
Takforumene er tettere på skolene/utdanningsinstitusjonen og de lokale bedriftene.
Mange bedrifter er medlem i takforumene, og ikke alle er medlem i TEF. Takforumene består også av opplæringskontorene.

TEF ønsker å legge til rette for at det etableres flere Takforum også i andre regioner.
Bransjedirektør sitter i styre i Takforum Trøndelag og blir invitert til de andre takforumene sine møter.