Aktuelle nyheter

 1. - Flere kvinner til byggenæringen

  I bygg- og anleggsnæringen er kvinneandelen på 9 prosent totalt sett, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden. - Vi trenger et krafttak for å endre disse tallene, av flere grunner, og få tilgang til enda flere flinke fagfolk. BNL mener at byggeplasser med mangfold bidrar til et godt arbeidsmiljø og bedre løsninger, sier adm. dir. Nina Solli.

 2. Norsk spesifikasjon for førstehjelp i arbeidslivet lansert

  På oppdrag for Helsedirektoratet har BNL bidratt til Standard Norges standardisering av hva ansatte bør kunne etter å ha fått opplæring i førstehjelp, og hvordan grunnleggende førstehjelpsopplæring i arbeidslivet bør foregå.

 3. BNLs vurdering av nye varianter av bemanningstjenester

  I den siste tiden – etter at begrensningene i innleiereglene ble vedtatt i arbeidsmiljøloven - har flere medlemsbedrifter tatt kontakt med BNL i forbindelse med at de har fått tilbud om nye tjenester fra bemanningsforetak som de tidligere hadde avtaler med. Mange stiller seg derfor spørsmålet: "Kan vi takke ja til nye varianter av bemanningstjenester?"

 4. 10 prosent lærlingemangel i byggenæringen

  NHOs nyeste kompetansebarometer viser at byggenæringen mangler 10 prosent av den lærlingemassen næringen trenger. Byggenæringens Landsforening mener utdanningstilbudet må styres av næringslivets behov, ikke elevenes ønsker.

Våre medlemmer

Her kan du søke i medlemsoversikten vår.

Kalender

Her finner du oversikt over arrangementer for TEFs medlemmer.

Bli mester

Bransjeforeningene i byggenæringen har utviklet en egen mesterutdanning. Som medlem i TEF får du utdanningen til rabattert pris.

- Tef og BNL har bistått oss i flere ulike situasjoner, spesielt innen arbeidsrett, sier Mette Johanssen i Nortekk.