Aktuelle nyheter

  1. Webinarer i oktober

    I oktober arrangeres to gratiswebinarer for medlemmer. 17. oktober kommer Arbeidstilsynet med råd om hvordan skape et trygt og godt arbeidsmiljø. 31. oktober handler det om tilknytningsformer i arbeidslivet, herunder innleie fra produksjonsbedrift.

  2. Ny versjon av TPF-informerer nr. 6

    TPF-informerer nr 6 " Branntekniske konstruksjoner for tak med eksempler" er nå revidert slik at den er bedre samkjørt med Finans Norges Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider. I tillegg er noe av innholdet oppdatert. Revisjonen innebærer også en del endringer i forhold til lesbarhet.

  3. Servicekontoret for akkord i full drift

    I forbindelse med fjorårets (2022) lønnsforhandlinger mellom Fellesforbundet (FF) og Byggenæringens Landsforening (BNL), ble partene enige om å opprette et Servicekontor for akkord.

Våre medlemmer

Her kan du søke i medlemsoversikten vår.

Kalender

Her finner du oversikt over arrangementer for TEFs medlemmer.

Bli mester

Bransjeforeningene i byggenæringen har utviklet en egen mesterutdanning. Som medlem i TEF får du utdanningen til rabattert pris.

- Tef og BNL har bistått oss i flere ulike situasjoner, spesielt innen arbeidsrett, sier Mette Johanssen i Nortekk.