Fagressurser

Som medlem i TEF får du tilgang til en rekke fagressurser. Her har vi samlet nyttig informasjon og lenker til fri bruk for våre medlemmer.

Bransjestandarder for takentreprenører

Takentreprenørenes forening har utviklet bransjestandarder, som vi anbefaler våre medlemsbedrifter å bruke. Standardene er basert på faglig dokumentasjon og god praksis.

HMS og sikkerhet

HMS og sikkerhet er viktig del av tak- og membrantekkefaget og i alle prosjekter der takentreprenører utfører arbeid. "Sikring ved arbeid på tak" er minimumskrav utarbeidet av BNL, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet.

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF)

Informasjonsblad er fra Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) i samarbeid med SINTEF Byggforsk.