Medlemskap i TEF

Hvorfor bli medlem i TEF?

Som medlem i TEF er du med og tar ansvar for bransjens rammebetingelser og utviklingen av fremtidens byggenæring. I tillegg til et sterkt faglig og sosialt fellesskap, får medlemsbedriftene tilgang til en rekke ressurser og fordeler. TEF er takentreprenørenes felles talerør overfor myndigheter, samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Som medlem har du mulighet til å bidra med kunnskapsdeling og utvikling av tak- og membrantekkefaget.

Medlemskap i TEF

Hvem kan bli medlem?

Bedrifter som oppfyller følgende kriterier, kan søke medlemskap i TEF:

  • Bedrifter som er registrert i enhetsregisteret som innen Norges grenser utøver takarbeid som hovednæring eller er leverandør til disse.
  • Styret kan innvilge enkeltpersoner et assosiert medlemskap dersom styret mener dette tjener foreningens interesser
  • For å bli Entreprenørmedlem må bedriften ha en faglig leder med minimum fagbrev for taktekking eller annen relevant kompetanse.
  • For å bli medlem som leverandør må bedriften være leverandør av materiale og/eller produkter til tak- og membranbransjen.
    Les mer om kriterier for medlemskap i våre Vedtekter.

Kontingent

Medlemmer i TEF betaler kontingent og serviceavgift etter følgende regnestykke:

Kontingent til TEF:
0,23 promille av omsetning eks. mva.
Kontingent avgift kr. 1.500, -. 
Serviceavgift til TEF:
0,54 promille av omsetningen inkl. mva.
Fast avgift: 3. 500,-

Faglig og sosialt bransjefellesskap

Medlemmer i TEF blir invitert til en rekke samlinger, både av sosial og faglig karakter. Vi er opptatt av at tak- og membranbedrifter skal bygge både kompetanse og nettverk i bransjen.
Årsmøte og fagtreff er eksempler på slike møteplasser. I tillegg til et rikholdig kurstilbud i samarbeid med øvrige bransjeforeninger i BNL-fellesskapet.

Medlemskap i NHO og NHO Byggenæringen

Bedrifter som melder seg inn i TEF blir automatisk medlem også i NHO Byggenæringen og NHO.

TEF er en uavhengig organisasjon som sammen med 14 andre bransjeforeninger innen bygg- og anleggsnæringen har dannet NHO Byggenæringen (tidl. BNL). Her håndteres primært saker som bygg- og anleggsnæringen har til felles, og hvor det er behov for ekspertise innen bl.a. næringspolitikk. NHO Byggenæringen jobber derfor tett opp mot politiske myndigheter. NHO Byggenæringen har også en egen avdeling for kompetansepolitikk og en avdeling for arbeidsrett.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er en sammenslutning av 20 landsforeninger, hvorav NHO Byggenæringen er den nest største. Som medlem i NHO-fellesskapet er TEFs medlemsbedrifter en del av Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon. NHO har høy anseelse hos myndigheter og andre sentrale næringsaktører.

Juridisk bistand og arbeidsgiverspørsmål

Medlemskap i TEF gir tilgang til NHO Byggenæringens juridiske avdeling som har spesiell kompetanse innenfor arbeidsrett og arbeidsgiverspørsmål.

Via NHOs nettside Arbinn.no får medlemmer gode tips og veiledning innen bl.a ansettelser, oppsigelser, permittering, tariff, sykefravær, HMS, personvern, offentlige anskaffelser, maler og kontrakter med mer.

Medlemsfordeler fra NHO

Som medlem av TEF får du tilgang til alle medlemsfordeler fra NHO, deriblant en rekke digitale håndbøker og verktøy, juridiske tjenester, kurs, forsikring og pensjon.

Arbinn - din arbeidsgiverportal

NHO har utviklet en egen arbeidsgiverportal som skal forenkle din lederhverdag. Her får du veiledning i hvordan du følger opp dine ansatte, svar på spørsmål om jus og HMS, kontraktsmaler, tilgang til lærerike webinarer og mye mer.

Medlemsfordel: Rabatt på         juridiske tjenester

TEFs rammeavtale med Advokatfirmaet Økland & Co DA gir medlemmer prioritert tilgang på advokattjenester til rabatterte priser.

- Tef og NHO Byggenæringen har bistått oss i flere ulike situasjoner, spesielt innen arbeidsrett, sier Mette Johanssen i Nortekk.

Om TEF

Bli bedre kjent med organisasjonen

Våre arbeidsområder

Les mer om hva vi jobber med

Har du spørsmål om medlemskap? Kontakt oss!
  • Solveig Horne
  • Bransjedirektør