Medlemsfordel: Advokattjenester

TEF har inngått rammeavtale med Advokatfirmaet Økland & co DA som gir medlemsbedrifter prioritert tilgang på advokattjenester innen entrepriserett til rabatterte priser.

En av mange fordeler med medlemskap i TEF er tilgang til juridisk bistand. Og selv om medlemmer har tilgang til jurister i både fra BNL og NHO, henvises jevnlig medlemmer til et samarbeidende advokatfirma.

Rammeavtalen med Advokatfirmaet Økland & Co. DA sikrer TEFs medlemmer prioritet og rabatt når de trenger hjelp med juridiske spørsmål knyttet til entrepriserett.

Om Advokatfirmaet Økland & Co. DA

Entrepriseteamet hos Økland består av advokater med lang erfaring og spisskompetanse innenfor entrepriserett.
De kjenner bransjen godt, og har omfattende erfaring med bygg- og anleggsprosjekter, infrastrukturprosjekter og offshoreentreprise. De jobber aktiv for å forebygge potensielle tvister, og bistår sine kunder under hele prosjektgjennomføringsfasen.

Økland er i dag Romerikes største advokatkontor med 45 medarbeidere, hvorav 35 advokater og advokatfullmektiger. 

Avtalen inkluderer

Utover å tilby TEFs medlemmer rabatterte priser (timesats oppgis på forespørsel til kontaktperson), inkluderer også avtalen inntil 1 time gratis juridisk veiledning pr. telefon pr. måned for TEFs medlemmer. Det registreres i utgangspunktet 0,25 time pr. telefonforespørsel, forutsatt at det ikke medgår mer tid.
Merk at samtaler knyttet til registrerte oppdrag faller ikke inn under denne ordningen.

Inngåelse av oppdrag

Ved behov for bistand kan medlemmer av TEF ta kontakt med foreningen primærkontakt hos Økland:

Advokat og partner Thomas Smedal
Mobil 926 53 307
E-post:

Det opprettes så avtale mellom medlemsbedrift og Økland, som først er bekreftet ved oversendelse av oppdragsbekreftelse og påfølgende ID-kontroll.
Medlemsbedrifter må  oppgi sitt medlemsnummer i TEF og henvise til rammeavtalen ved bestilling av oppdrag.