TPF med revidert og tidsrelevant anvisning om Grønne tak

Publisert

Grønne tak etableres på nye og eksisterende tak i stort omfang, både som et bidrag til vannfordrøyning, men også for lek og rekreasjon for oss mennesker og oppholdssted for livsviktige insekter.

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) har derfor revidert TPF Informerer nr 10 – Grønne tak, fuktsikre løsninger slik at denne kan bidra positivt i denne grønne utviklingen. Den nye revisjonen fokuserer på løsninger både for intensive og ekstensive grønne tak og tar for seg bygnings- og konstruksjonsmessige aspekter som påvirkes av den grønne takoppbygningen. Veilederen er ment som støtte for både byggherrer, prosjekterende og utførende av grønne tak, og gir både gode råd og forslag til detaljløsninger for grønne tak.

Rådene som fremgår av veilederen bygger på erfaring med grønne takløsninger, og hovedfokus er løsninger og beskyttelsestiltak som bidrar til god fuktsikkerhet i det grønne taket.

— Nok en gang har medlemsbedrifter innen grønne løsninger, tekking og isolasjon jobbet godt sammen for å tilby hele byggenæringen et oppdatert informasjonsblad fra en samlet takbransje, sier Trine Dyrstad Pettersen i TPF-sekretariat. Dette bladet er svært så relevant nå når grønne løsninger tas i bruk i stort omfang både på nye og eksisterende tak, og målet til TPF er at kunnskapen i denne anvisningen vil bidra til at det tas gode valg både under prosjektering og ved utførelse av grønne tak.

— TPF tar sikte på å holde et lunsjwebinar i slutten av august hvor SINTEF vil presentere innholdet i veilederen. Følg med på TPFs hjemmesider www.takforsk.no eller Linkedin for nærmere informasjon om webinaret slik at du er sikret å få med deg tidspunktet for dette webinaret, tipser Pettersen.

Denne nye TPF-informerer nr. 10 og de andre anvisningene kan lastes gratis ned fra TPF sine hjemmesider www.takforsk.no