Tariffoppgjøret for byggfag startet

Publisert

19. mars kl. 11 var det oppstart for forhandlingene for byggfag da NHO Byggenæringen og Fellesforbundet overleverte sine krav i Næringslivets Hus.

Les mer om årets tariffoppgjør hos NHO Byggenæringen

Tariffoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør, noe som innebærer at både økonomi og teksten i tariffavtalene er gjenstand for forhandlinger. Forhandlingene gjennomføres som et forbundsvist oppgjør, slik at den enkelte tariffavtale forhandles for seg.

Frontfagsmodellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først og legger rammene for oppgjøret. Frontfagsforhandlingene startet opp i går, 18. mars. 

- Vi er forberedt på at årets tariffoppgjør blir utfordrende – særlig i lys av den krevende markedssituasjonen bedriftene i byggenæringen befinner seg i. Målet vårt er også denne gangen å kunne komme til enighet med Fellesforbundet, sier forhandlingsleder i NHO Byggenæringen Siri Bergh. 

Les mer:

Trykk her for Fellesforbundets krav

Trykk her for NHO Byggenæringens krav

Her finner du mer informasjon om lønnsoppgjøret 2024:

Tariffoppgjøret 2024 (nhobyggenaringen.no)

https://www.nho.no/lonn-og-tariff/lonnsoppgjoret/