Nye kvalifikasjonskrav kommer

Publisert

Direktør for seriøsitet og kompetanse Kjetil Tvedt i NHO Byggenæringen. Foto: NHO Byggenæringen

NHO Byggenæringen vil i 2024 jobbe med bransjene og DiBK om innspill til kvalifikasjonskrav til ansvarlige foretak i byggenæringen. Bakgrunnen er at direktoratet har fått i oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) "å utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til lov- og/eller forskriftsendringer i kvalifikasjonskravene til ansvarlige foretak".

Mandat og problembeskrivelse fra departementet er utarbeidet med bakgrunn i høringssvarene fra Byggkvalitetutvalgets rapport “Forsvarlig byggkvalitet” (2020).

Målet i 2024 for arbeidet fra DiBKs side er:
• Forståelige og treffsikre kvalifikasjonskrav, spesielt på viktige og kritiske områder (konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet, geoteknikk og bygningsfysikk)
• Færre kvalifikasjonskrav, særlig reduksjon på områder av mindre betydning for sikkerhet og helse (hvis hensiktsmessig)
• Enklere inndeling av tiltaksklasser/oppgavenivå, som ikke utelukker kompetente aktører fra oppdrag (hvis hensiktsmessig)
• Sikre at kompetansen faktisk er til stede i det konkrete tiltaket/prosjektet, det vil si at faglig ledelse benytter kompetent personell (hvis mulig)

DiBK arrangerte et innspillsmøte 31. januar 2024 der NHO Byggenæringen og øvrige aktører i bransjen fikk presentert sitt synspunkt.

- NHO Byggenæringen har lenge arbeidet med tiltak som sikrer kvalitet og seriøsitet i næringen. Vi ser dette videre i sammenheng med våre mål om redusert ressurs- og energibruk i et livsløpsperspektiv og en mer sirkulær byggenæring. Da må vi bygge med en kvalitet som gjør at vi bygger riktig første gang sier direktør for seriøsitet og kompetanse Kjetil Tvedt i NHO Byggenæringen.

DiBK har signalisert at de ønsker å skrive høringen i samarbeid med næringen, og arbeidet med kvalifikasjonskrav er en viktig fellesskapssak og et prioritert område i 2024 for NHO Byggenæringen.

- Vi tror det vil bli mangel på kompetanse i byggenæringen i fremtiden. Nye digitale løsninger som forenkler og legger til rette for effektive prosesser blir derfor en nøkkel i arbeidet videre, avslutter Tvedt.