Enighet i byggfagsmeklingen

Publisert

Onsdag 10. april 2024 kl. 11:48 ble det enighet i meklingen mellom NHO Byggenæringen og Fellesforbundet om en ny Fellesoverenskomst for byggfag for perioden 2024-2026.

NHO Byggenæringen og Fellesforbundet har, med god hjelp fra mekler Carl Petter Martinsen, lyktes med å komme til enighet – etter nesten 12 timer på overtid. 

- Dette har vært et svært krevende oppgjør med flere vanskelige temaer, sier forhandlingsleder for NHO Byggenæringen, Siri Bergh. 

Det er gitt et generelt tillegg på kr. 7,- per time, minstelønnssatsene økes med 12,- per time og fellesoverenskomstens satser ble regulert. Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget.

Årets tariffoppgjør har hatt et meget krevende bakteppe. Markedssituasjonen i byggenæringen er svært utfordrende, og det meldes stadig oftere om permitteringsvarsler, konkurser og oppsigelser blant bedrifter i næringen.  

- Resultatet fra Frontfag-meklingen har gjort det ekstremt krevende å komme frem til et resultat som er økonomisk bærekraftig for byggenæringen. Derfor har dette blitt et dyrt oppgjør. Det positive er at vi kom i mål, men jeg er bekymret for hvordan bedriftene ute skal kunne håndtere dette, avslutter Bergh. 

Lenke til møteboken kommer her.

Alle NHO-bedrifter som er bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag vil få tilsendt epost med tariffnytt med informasjon om resultatet. 

Uravstemning 

Begge delegasjonene anbefaler det resultatet som nå er fremforhandlet. Oppgjøret går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for denne er 7. mai 2024. Frist for tilbakemelding til Riksmekler er 8. mai kl. 1200. 

Medlemsbedrifter i NHO Byggenæringen som ønsker å forkaste meklingsforslaget må gi skriftlig melding på e-post til arbeidsrett@nhobyggenaringen.no innen 7. mai 2024 om at forslaget ikke godtas (jf. Hovedavtalen § 3-5).