Ny versjon av "Branntekniske løsninger for kompakte tak og terrasser"

Revidert versjon av TPF-informerer nr 6 "Branntekniske løsninger for kompakte tak og terrasser" er nå tilgjengelig. Last den ned her.

Informasjonsbladet er bedre samkjørt med Finans Norges Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider, i tillegg til at noen av innholdet er oppdatert . Revisjonen innebærer også en del endringer i forhold til lesbarhet.

Last ned den oppdaterte versjonen av TPF nr. 6  her

Besøk TPFs hjemmeside for oversikt over endringene