Norskopplæring i byggenæringen

Publisert

Tusenvis av ukrainske flyktninger har kommet til Norge. Mange av dem kan tenke seg å jobbe i byggenæringen. Nå er det kommet på plass norskopplæring tilpasset vår næring.

Regjeringen satte i mai 2023 en Hurtigarbeidende gruppe om tiltak for økt arbeidsmarkedsintegrering blant fordrevne fra Ukraina - regjeringen.no. Gruppa har foreslått en rekke tiltak og tjenester, blant annet at "NAV i samarbeid med andre relevante aktører får hovedansvaret for å utvikle yrkes-/bransjerettede kurs tilpasset fordrevne fra Ukraina, som kan kombineres med å være i arbeid".

Gjennom de partsstyrte bransjeprogrammene for industri- og byggenæringen tilbyr nå flere aktører norskopplæring tilpasset byggenæringen. - For byggenæringen er norskopplæring nøkkelen for at flyktninger kan få jobb i næringen. Denne typen tilbud er godt tilpasset og viktige for at bedriftene skal få tak i arbeidskraft og at fordrevne skal bli integrert i det norske samfunnet, sier kompetansedirektør Kjetil Tvedt i Byggenæringens Landsforening.

Tilbudene er på nivå A2, som har fått merkelappen «underveis». Språkbrukere på dette nivået kan forstå klart, enkelt språk og uttrykke seg enkelt om kjente emner knyttet til egen person, nære omgivelser, opplæring og arbeids- og samfunnsliv. Deltakeren kan delta i enkle, kjente samhandlingssituasjoner dersom samhandlingspartnere tilpasser språket og er innstilt på å hjelpe.

Her kan du se aktuelle tilbud:

https://skolert.no/yrkesnorsk/

https://www.folkeuniversitetet.no/kurs-og-utdanning/bransjeprogram/industri-og-byggenaeringen