Enighet om opplæringskontorenes rolle

Foto: Stortinget

Denne uken ble det klart at det var et bredt politisk flertall for at opplæringskontorene fremdeles kan være part i lærlingekontraktene.

Les mer om saken her

Bransjene og BNL har derfor mobilisert til en kraftig og effektiv kommunikasjon om temaet, og det var derfor full jubel når det ble klart at regjeringspartiene har lyttet til våre innspill. Arbeidet, som ble ledet av Audun Otterstad fra EBA Trøndelag, førte til full seier. Onsdag møtte derfor representanter for noen av bransjeforeningene og BNL noen av de sentrale Stortingspolitikerne foran Stortinget for en liten markering av godt samarbeid så langt i saken.

- Her har man på Stortinget lyttet til innspill fra hele landet og alle våre bransjer. Opplæringskontorene sitter med nøkkelen for både rekruttering og gjennomføring for yrkesfagene, og det er derfor viktig at de er part i lærlingekontrakten, sier direktør for kompetanse Kjetil Tvedt i Byggenæringens Landsforening.

– Opplæringskontorene er vesentlige i formidling av lærlinger, og nå blir det mulig med et bredt flertall for å beholde lovfestinga av opplæringskontor, og vi har lyttet til innspillene, påpeker Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand.