Vil ta knekken på fordommene

Har du fordommer som står i veien for barnas muligheter? Det er spørsmålet som stilles i en annonsekampanjen BNL kjører rettet mot foreldre til ungdommer som skal søke videregående skole.

Kampanjen gjennomføres i første omgang i november, og er utviklet i samarbeid med bransjeforeningene.

Foreldre er viktige rådgivere i barns utdanningsvalg, men er de egentlig kvalifisert for oppgaven? Viderefører de noen oppfatninger om yrkesfag, som ikke er riktige? Både byggfag og byggenæringen har kanskje forandret seg mye siden den gang da de selv skulle velge utdanningsvei.

Målet med kampanjen er å få foreldre til å stoppe opp, tenke seg om og orientere seg om fakta før de gir barna utdanningsråd. Videre at kampanjen skal bidra til at enda flere ungdommer velger byggfag. Selv om søkertallene har beveget seg sakte oppover på bygg- og anleggsteknikk har næringen behov for enda flere fagarbeidere i årene som kommer.

- Mange av bransjene i BNL nedlegger allerede mye ressurser og energi for å rekruttere til sine fag. Denne gangen samler altså felleskapet kreftene og gjør en innsats sammen for å øke rekrutteringen inn til Vg1. Tanken er at et koordinert løft i felleskap setter et større fotavtrykk, enn det man hver for seg klarer, sier Jørgen Leegard, som er kompetansepolitisk direktør for BNL.

Vi Bygger Norge, som er bransjene og BNLs felles rekrutteringsplattform, er avsender for kampanjen. Kampanjemateriellet er annonser i Sosiale medier, samt filmer som går som bannere i ulike medier.

Les mer om kampanjen her