Statsbudsjettet: Byggenæringen rammes hardt

Foto: BNL.

BNL er bekymret over at flere planlagte samferdselsprosjekter skyves ut i tid. Det betyr at forberedende arbeider stopper helt opp, og at gryteklare prosjekter ikke realiseres. samtidig rammes næringslivet av økte skatter.

Les mer om statsbudsjettet på BNL.no

Byggenæringen står i en svært krevende tid, med økte kostnader, store leveranseutfordringer og mye usikkerhet. BNL registrerer at regjeringen i Statsbudsjettet har lyttet til næringens bekymring for en dobbeltsmell i byggenæringen, ved at de ikke stopper allereede igangsatte prosjekter. 
Stopp i planleggingen av fremtidige prosjekter kan derimot gi en smell for anleggssektoren i de kommende årene. Næringen vil miste oppdrag, kompetanse og kapasitet. Regjeringen skriver også at det i årene som kommer ikke vil være mulig å holde planlagt fremdrift i prosjekter som skal gi mer gods på bane. BNL mener dette er en feilprioritering av regjeringen. Noe av det mest klimavennlige vi kan gjøre er å få mest mulig godstransport på jernbane, slik at vi avlaster veiene våre.

Energieffektivisering

—Vi har nå en historisk mulighet til å energieffektivisere bygningsmassen vår, sier adminisstrerende direektør i BNL, Nina Solli. Norge bruker nå 40 mrd. på strømstøtte på grunn av en ekstraordinær energisituasjon. - Kun energieffektivisering og utbygging av fornybar energi vil vaksinere oss mot langvarig høye strømpriser. Da er det svært skuffende at regjeringen ikke øker støtten til energieffektivisering til vanlige husholdninger og næringsbygg, fortsetter Solli.

Beregninger utført for BNL viser at nasjonen trenger 4,5 mrd. kroner i årlig støtte til energieffektivisering. - Vi har forståelse for at det er et trangt budsjett, men håper at budsjettforhandlingene gir nasjonen en ekstra ENØK-milliard, sier Solli i en kommentar.

Les bærekraftsdirektør i BNL, Guro Hauges kommentarer til statsbudsjettet her.

Fagbrev på jobb

— Det er positivt at regjeringen styrker ordningen "Fagbrev på jobb" til 60 millioner kroner. Fagskolen styrkes med 500 studieplasser. Det er også bra, selv om det er for lite til å nå målene i etter- og videreutdanningsreformen.

— BNL er også bekymret for store skatte- og avgiftsøkninger. Det er ikke det vi trenger nå. Økt arbeidsgiveravgift vil trolig gi økte kostnader for hver femte arbeider i bygg- og anleggssektoren. I tillegg rammes små familiebedrifter i byggenæringen av økt formues- og utbytteskatt, avslutter Nina Solli.