Er du kandidat til styret i Tef?

Årsmøte i Tef 2016

På generalforsamlingen 25. mars 2022, skal det velges styre i Tef. Noen kandidater er på valg, mens andre ble valgt for 2 år i 2021. Er du kandidat?

Hvis du er interessert i å være kandidat til styret i Tef, eller kjenner noen som er interessert, kan du ta kontakt på e-post: tef@bnl.no, eller med valgkomiteen v/Tom Gjeruldsen: tom@tekk.as. Øvrige medlemmer er Jørn Erik Berg fra Mataki/Nordic Waterproofing og Tore Antonsen fra ARW Entreprenør. Kandidater må være ansatt i en medlemsbedrift og representere arbeidsgiver i bedriften. Styremedlemmer som er på valg, kan stille til gjenvalg.