Innleie - Bnl reagerer på manglende dialog

Regjeringen foreslår innstramminger i regelverk for innleie, som vil gjelde for Oslo, Viken og Vestfold. Administrerende direktør i BNL, Nina Solli, reagerer på at næringen ikke er tatt med på råd.

– Byggenæringens Landsforening (BNL) opplever ikke at vi er tatt med på råd i regjeringens arbeid med saken. Vi kunnet bidratt med forslag til hvordan vi sammen kunne løse de problemstillinger regjeringen ønsker å løse. Les mer her