BNL inviterer til digitalt bransjemøte om innleie

I forbindelse med at reglene om innleie fra bemanningsforetak i vesentlig grad blir skjerpet fra 1. april 2023, inviterer BNL alle våre medlemsbedrifter til et digitalt bransjemøte fredag 6. januar kl. 13-1400.

For påmelding til BNLs digitale bransjemøte, trykk her. 

20. desember sendte departementet ut ny informasjon ifbm. ikrafttredelse av nytt lovverk om innleie. De innebærer følgende:

  • Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves. Det er gitt unntak for helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjeneste og spesialister som utfører rådgivning- og konsulenttjenester
  • Forbud mot innleie fra bemanningsforetak innføres for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  • Alle innleide får rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år.
  • Tydeliggjøring av grensen mellom innleie og entreprise.

Regjeringens pressemelding ifbm. finner du her.

Forskriften om totalforbud i Oslo-regionen finner du her.

Endringene i loven og forskriften om forbud trer i kraft 1. april 2022. For innleieavtaler og oppdragskontrakter som foreligger når reglene trer i kraft 1. april, vil overgangsregler gjelde frem til 1. juli 2023.

Nytt fra Statsråd ifbm. innleie datert 20. desember finner du her. 

NHOs samleside med relevant informasjon om innleie finner du her.

I bransjemøtet vil medlemsbedriftene få en gjennomgang av det nye regelverket og  få god anledning til å stille advokatene i BNL spørsmål. I møtet stiller advokatene Anita Hegg, Bibbi Moen Drange, Iselin Bauer Seeberg og rådgiver Iwona Kilanowski.