Bli medlem i Takentreprenørenes forening

Med flere medlemmer kan vi få til enda mer. Tef er en arbeidsgiver- og bransjeforening, som jobber for å utvikle faget og jobbe for gode rammevilkår for bedriftene i bransjen.