Takprodusentenes forskningsgruppe

Takprodusentenes forskningsgruppe

TEF er medlem i Takprodusentenes forskningsgruppe - TPF. TPF har åpne publikasjoner, med beskrivelse og illustrasjoner av  forskningsbaserte/testede isolasjons- og tekkeløsninger, og informasjon om riktig bruk av disse.