Nå starter arbeidet med ny digital lærebok

I dag kom svaret vi har ventet på fra Udir. TEF har fått innvilget midler til ny digital lærebok i Vg3 Tak- og Membrantekkefaget.

Dagens læremiddelet for tak- og membrantekkerfaget er utdatert, og det trengs et digitalt tilbud til lærlingene.

TEF ønsker å sikre at læremiddelet oppleves som relevant, oppdatert og ikke minst motiverende for yrkesfagselever og lærlinger.

Hovedmålet er å kunne gi elever og lærlinger i tak og membrantekkerfaget en komplett digital læreplattform som ikke finnes i dag.

 Læremiddelet skal utvikles i samarbeid med Fagbokforlaget, og vil henge naturlig sammen med læremiddelet forlaget har utviklet for vg1 bygg- og anleggsteknikk.

Hovedmålet vil bli å kunne gi elever og lærlinger i tak og membrantekkerfaget en komplett digital læreplattform som ikke finnes i dag.