Kontraktsstandarder

Tefs tilleggsbestemmelser

Disse tilleggsbestemmelsene er utarbeidet av TEF, og sist revidert i 2019 . De kan brukes som tillegg til standardkontrakter. (NS 8417, NS 8415).