Webinar: Tips og råd fra Arbeidstilsynet – godt og trygt arbeidsmiljø

  • 17. okt 2023Kl. 08:15–09:00
  • Teams
  • Påmeldingsfrist 16. oktober klokken 14.00

I dette webinaret gir vi en nærmere oversikt over bl.a.:

  • Internkontroll - systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet
  • Roller
  • Vurdere risiko
  • Tiltak – barrierer
  • Regelverk
  • Arbeidsmiljø handler om arbeidet,  hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører det.

Foredragsholder: Anne Sørum, Sjefsingeniør, Avdeling for tilsyn, Arbeidstilsynet

Målgruppe: Ledere med personalansvar og HMS-ansvarlige

Påmeldingsfrist:
16. oktober 2023 kl. 14.00. Link til teams sendes ut til påmeldte.

Påmelding: Klikk her

Det gjøres oppmerksom på at det blir gjort opptak av webinaret, og tilgjengeliggjort for medlemsbedrifter på våre nettsider. Deltagelse på webinaret anses som avgitt samtykke til opptak.