Webinar 31. oktober: Tilknytningsformer i arbeidslivet

  • 31. okt 2023Kl. 08:15–09:00
  • Teams
  • Påmeldingsfrist 30. oktober klokken 14.00

Velkommen til gratis webinar

Dato: 31. oktober kl. 08.15 – 09.00

Tema: Tilknytningsformer i arbeidslivet, herunder innleie fra produksjonsbedrift 

I dette webinaret gir vi en nærmere oversikt over de ulike tilknytningsformene og tips om hvilken tilknytningsform som er den rette i deres situasjon.

  • Selv om hovedregelen er fast ansettelse, åpner arbeidsmiljøloven for ulike tilknytningsformer.
  • Midlertidige ansettelser og innleie fra bemanningsforetak vil kun være tillat dersom det foreligger hjemmel i lov.
  • Innleie fra produksjonsvirksomhet er tillatt dersom arbeidstaker er fast ansatt hos utleier, men utleier må drive faktisk produksjonsvirksomhet og ikke være et bemanningsforetak.
  • En bedrift står fritt til å inngå entreprise-avtaler så lenge avtalen reelt sett gjelder en tjenesteleveranse og ikke innleie.

Foredragsholder: Hilde Wiig Nicolaysen, advokat/forhandler, BNL

Målgruppe: 
Daglige ledere, prosjektledere og andre nøkkelpersoner

Påmeldingsfrist: 30. oktober 2023 kl. 14.00. Link til teams sendes ut til påmeldte.

Påmelding:
Klikk her

Det gjøres oppmerksom på at det blir gjort opptak av webinaret, og tilgjengeliggjort for medlemsbedrifter på våre nettsider. Deltagelse på webinaret anses som avgitt samtykke til opptak.