Tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Fallgruver, hva må bedriften passe på?

  • 22. mar 2023Kl. 08.15–09.00

Digitalt frokostmøte i regi av BNL Håndverk.