Reguleringssaker fra det offentlige kan være utfordrende for byggenæringen; - hvordan håndtere slike saker?

  • 8. feb 2023Kl. 08.15–09.00

Digitalt frokostmøte i regi av BNL Håndverk.