Hvordan håndtere: Sykmeldinger, ferieloven, arbeidstid og prøvetid.

  • 5. apr 2023Kl. 08.15–09.00

Digitalt frokostmøte i regi av BNL Håndverk.