Forskjellen mellom innleie og entreprise? Hvordan unngå å komme i kategorien bemanningsbyrå?

Digitalt frokostmøte i regi av BNL Håndverk.