God Praksis for tekking av tak med banebelegg

Takentreprenørene har laget et hefte med tegninger av hvordan bransjen mener tekking med banebelegg bør utføres.

Anbefalingene er basert på Sintef Byggforsk detaljblad og anbefalinger i TPF informerer. Dette er et omfattende materiale, og selv om kunnskapen er lett tilgjengelig i dag brukes den ikke av prosjekterende eller nok av utførende.

Takentreprenørenes Forening har derfor arbeidet i ett år for å sammenfatte disse til noen få gode løsninger, slik at hverdagen for takentreprenørene skal bli enklere, og for at samfunnet skal spare store kostnader i forbindelse med vannskader.
-Vi i TEF har tatt vårt ansvar for å få ned følgeskadene i forbindelse med feil på tekking av tak, sier Håvard Mellem, nestleder i foreningen og adm. dir. i Hesselbergtak. -Nå må vi få spredd budskapet til hele bransjen og til alle som har prosjekteringsansvar. Dette er en viktig sak.

Heftet kan fås ved henvendelse til TEF eller ved å laste ned PDF-versjonen her.