Webinarer i oktober

I oktober arrangeres to gratiswebinarer for medlemmer. 17. oktober kommer Arbeidstilsynet med råd om hvordan skape et trygt og godt arbeidsmiljø. 31. oktober handler det om tilknytningsformer i arbeidslivet, herunder innleie fra produksjonsbedrift.