Suksess for BNLs rekrutteringskampanje

Familien er viktige rådgivere for unge som skal velge utdanning. Dette fikk BNL bekreftet da foreningen i julen satset ekstra på å spre en rekrutteringskampanje i sosiale medier. Suksessen var så stor at mediebyråene måtte dobbeltsjekke tallene.

Kampanjen er nå i gang igjen for en siste innsats fram mot søknadsfristen 1. mars. Målgruppen for rekrutteringskampanjen er foreldre til 10. klassinger. Resultatene og engasjementet rundt kampanjen i november var svært gode. At den får oppmerksomhet og skaper engasjement, ble også bekreftet da den ble reaktivert juleferien.

- Julen er en tid da familien er samlet, og det er god tid til å scrolle på mobilen. Da kan ungdom snakke med foreldre, besteforeldre, tanter og onkler om hva man skal bli når man blir stor. Eller i det minste om hvilken videregående utdanning man skal velge. Derfor tenkte vi det var en god ide med en liten julekampanje om byggfag, sier Kjetil Tvedt, som er direktør for kompetanse og seriøsitet i BNL.

I kampanjen spørres det om foreldre har fordommer som står i veien for barnas muligheter. Målet er å avlive noen myter om hva valg av yrkesfag innebærer for jobb, karriere og videre utdanning. Samtidig opplyser kampanjen om at mulighetene er mange innenfor Norges største fastlandsnæring.

Særlig er det en post med påstand om at man er for skoleflink til å velge yrkesfag, som har skapt engasjement. Det var denne som ble sendt ut i julen, da med mål om å inspirere til samtaler.  

Samtalene i de tusen hjem vet man lite om, men oppmerksomhet fikk BNLs kampanje.

-Resultatene var så gode at kommunikasjonsbyrået måtte dobbeltsjekke om det var riktig. 700.000 fikk med seg kampanjen på en knapp juleuke, sier Tvedt. - Det synes vi jo er gøy. Det bekrefter erfaringene fra november, om at kampanjen treffer. Så får vi håpe at denne oppmerksomheten, sammen med alt det gode rekrutteringsarbeidet bransjene gjør, medfører god innsøking til byggfag i 2023 og i tiden som kommer. Oppmerksomhet og engasjement rundt kampanjer er morsomt, men det er jo økt tilgang på kompetanse for bedriftene som er hovedmålet vårt, avslutter Tvedt.