Ny versjon av TPF-informerer nr. 6

TPF-informerer nr 6 " Branntekniske konstruksjoner for tak med eksempler" er nå revidert slik at den er bedre samkjørt med Finans Norges Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider. I tillegg er noe av innholdet oppdatert. Revisjonen innebærer også en del endringer i forhold til lesbarhet.

Oversikten over endringene finner du her (https://www.tpf-info.org/nyheter), og her finner du hele veiledningen (https://www.tpf-info.org/)