Søknadsbasert unntak fra innreiserestriksjoner

Ordningen med søknadsbasert unntak fra innreiserestriksjoner har blitt utvidet til å gjelde personell med spesialisert kompetanse som er strengt nødvendig for å hindre driftsstans, uavhengig av bransje. Les mer på hjemmesiden til NHO