Ny strategi for grønn sirkulær økonomi

Regjeringen har lagt frem ny nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi.

– Byggenæringen er en del av løsningen, sier Jørgen Leegaard i BNL. Vi er derfor godt fornøyde med at bygg, anlegg og eiendom er blitt blinket ut og at det å forlenge levetiden på bygg blir trukket frem som et viktig område, for å spare ressurser. Dette er i tråd med våre innspill, sier Leegaard videre. Les mer og klikk deg videre til selve strategien.