Norgesmodell: Felles krav til ny regjering

Fellesforbundet og BNL har blitt enige om hva som bør legges til grunn for en Norgesmodell for byggenæringen. Våre ti innspill til en ny regjeringsplattform skal bidra til å fremme en produktiv, organisert og seriøs byggenæring.

Fellesforbundet og BNL har blitt enige om hva som bør legges til grunn for en Norgesmodell for byggenæringen. Våre ti innspill til en ny regjeringsplattform skal bidra til å fremme en produktiv, organisert og seriøs byggenæring.