Innhold

Klargjøring karantenehotell, fra Arbeidstilsynet

Dette er en klargjøring av forskjellen mellom karantenehotell og Arbeidstilsynets forhåndgodkjenning av innkvartering, jf. covid-19-forskriften § 2-A: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3.

Klikk for å lese brevet her