Styremøte i TEF

Årets sjette styremøte i TEF ble avholdt fredag 1. oktober 2021, også denne gangen på Teams.

Årets sjette styremøte i TEF ble avholdt fredag 1. oktober 2021, også denne gangen på Teams. Både faste styremedlemmer og varamedlemmer var pålogget, på alle måter. Viktige debatter i styremøtet var revisjon av akkordtariffen for taktekkere, og revisjon og oppdatering av læremidler. Dessverre fikk TEF avslag på søknad om offentlige tilskuddsmidler til revisjon av læremidler, men styret og administrasjon jobber videre med alternative løsninger. Protokoller fra styremøtene legges ut på de lukkede medlemssidene.