Innhold

Jiri Havran (Oslo kommunes hjemmeside)

Strategi for grønne tak og fasader

Foto hentet fra Oslo kommunes kunngjøring: Ny Strategi for grønnere tak og fasader. https://magasin.oslo.kommune.no/byplan/gr%C3%B8nnere-tak-og-fasader

Tef har levert høringsinnspill til Oslo kommunes strategi for grønne tak og fasader. Høringsinnspillet ble behandlet i styremøte 1/21, den 5. februar 21.

Du kan lese mer om Oslo kommunes forslag til strategi for grønne tak og fasader  her:  Høringsinnspillet fra Tef kan du lese her: