Foto:

Revisjon av akkordtariffen for taktekkere

Nyhet

Publisert

Foto:

Takentreprenørenes forening møter Fellesforbundet den 25. oktober 2021. Dette er oppstartsmøte for forhandlinger om akkordtariffen for taktekkere.

Det er relativt få bedrifter som benytter akkordtariffen i ren form. Flere bedrifter oppgir at de er positive til å bruke akkordtariffen, dersom den blir revidert og modernisert. Akkordtariffene forhandles på bransjenivå, og det er mange år siden den gjeldende akkordtariffen for taktekkere ble revidert. Du finner gjeldende akkordtariffer på BNLs hjemmeside: Akkordtariffen for taktekkere.