Nokuts godkjenningsordning for utenlandsk fagbrev utvidet

Nyhet

Publisert

Nokut har utvidet godkjenningsordningen for utenlandsk fagbrev, og taktekker er nå innlemmet i ordningen. Ordningen gjelder for fagbrev fra landene Estland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland. TEF har ønsket denne utvidelsen og har sendt flere henvendelser til både Nokut og faglig råd for bygg- og anleggsfagene. Godkjenning skjer etter søknad og sakkyndig vurdering.

Dette er den fjerde utvidelsen på fem år, og Nokut planlegger å utvide ordningen videre. De andre fagene som er nye i denne runden, er blikkenslager og servitør. Som Nokut skriver i sin pressemelding, kan denne ordningen komme både bedriften og den ansatte til gode. - Godkjent fagarbeiderkompetanse betyr at arbeidstakeren kvalifiserer seg til flere stillinger og kan benytte godkjenningen for eksempel i lønnsforhandlinger. For bedriften kan det å ansette godkjente fagarbeidere være avgjørende i en del tilfeller der det stilles krav om at  minimumsandel av arbeidsstyrken skal være godkjente fagarbeidere. Du kan lese hele pressemeldingen her, eller lese mer på Nokuts hjemmeside.