Høring på regelverk for ombruk av byggevarer

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) gjennomfører høring på regelverk (forskrift) for omsetning og dokumentasjon av byggevarer (produkter til byggverk). Endringen gjelder ombruk av byggevarer.

På sin hjemmeside skriver DiBK: DiBK foreslår en endring i DOK § 9 som angir virkeområdet for DOK kapittel III Krav til byggevarer som ikke er CE-merket. Endringen vil innebære et unntak fra kravene til produktdokumentasjon for ombrukte byggevarer. Du kan lese mer om dette på hjemmesidene til DiBK. Høringsfristen er 9.11.2021