Du er her:

TARIFFORHANDLINGER 2016

Tarifforhandlingene er gjennomført og resultatet godkjent hos partene. Påslagsprosenten for taktekkerfaget er 39,25 % gjeldende fra 1. april 2016.

Endringene som er gjort i byggfagsoverenskomsten FOB 2016-2018 er oppsummert i vedlegget. Endelig utgave av overenskomsten med endringer er snart tilgjengelig.

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo