Du er her:

NYTT FELLES KS SYSTEM

Styret i TEF har bedt HMS arbeidsgruppen utrede et felles Kvalitetssikrings system for takentreprenører.

Arbeidsgruppen skal få inn tilbud på felles KS-system for takentreprenørene, teste disse og komme med en anbefaling til styret. Systemet skal være kompatibelt med vanlige prosjektstyringsverktøy, og det skal i utgangspunktet være rettet mot mindre bedrifter. En skisse til løsning skal legges frem for medlemmene på fagtreffet 4-6. november. Endelig forslag legges frem på årsmøtet i mars 2016.

Arbeidsgruppens medlemmer er Steinar Fjerdingen fra Hesselbergtak, John Henrik Blåfjell fra Icopal og Yngve Myrvang fra Protan.

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo