Du er her:

NHO FELLESSKAPET

TEF er tilsluttet og samlokalisert med Byggenæringens Landsforening (BNL), og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) på Majorstuen i Oslo.

TEF er bransjens fellesorgan, og foreningens hovedoppgave er å ivareta bransjens interesser. En viktig faktor er tilhørigheten til Byggenæringens Landsforening og Næringslivets Hovedorganisasjon. Dette er to viktige samfunnsaktører som arbeider for næringslivets interesser. Gode rammebetingelser og like konkurransevilkår er vesentlige suksessfaktorer i våre medlemmers hverdag.

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo