Du er her:

ARBEIDSGRUPPER

TEFs styre har nedsatt en rekke arbeidsgrupper som har ansvar for deler av foreningens drift. Her følger en oversikt over gruppene fra mars 2016.

Styre og administrasjon

Navn

 Bedrift

Mobiltelefon

E-post

Verv

Jon Johnsen

Protan Tak AS

905 81 570

Jon.johnsen@protan.no

Leder

Bjørn-Fredrik Johanssen

Nortekk AS

995 12 899

bjorn@nortekk.no

Nestleder

Hans-Jørgen Sandli

Fagprosjekt

900 78 222

Hans.jorgen@fagprosjekt.no

Nestleder

Glenn Sørlie

IcopalTak AS

920 21 181

nogso@icopal.com

Medlem

Ola Rolfstad

Protan Tak AS

940 25 032

ola.rolfstad@protan.no

Medlem

Håvard Mellem

Hesselbergtak AS

905 59 844

hme@hesselbergtak.no

Vara

Ståle Valan

Nordland Tak AS

970 66 640

valan@nordland-tak.no

Vara

Anne Madsen

TEF

922 27 400

anne.madsen@bnl.no

Daglig leder

 

Valgkomite

Navn

Bedrift

Mobiltelefon

E-post

Verv

Per Anders Jørnsen

Jørnsen Tak AS

911 49 407

pa@jtak.no

Leder

Ragnar Høgfoss

Flatetak AS

906 41 067

ragnar@flatetak.no

Medlem

Henning Wiger

IcopalTak AS

922 04 536

nohwi@icopal.com

Medlem

 

Representanter i BNLs organ/utvalg

Navn

Bedrift

Mobiltelefon

E-post

Verv

Jon Johnsen

Protan Tak AS

905 81 570

Jon.johnsen@protan.no

GF/rep.skap

Bjørn-Fredrik Johanssen

Nortekk AS

995 12 899

bjorn@nortekk.no

GF/rep.skap (vara)

Glenn Sørlie

IcopalTak AS

920 21 181

nogso@icopal.com

Forhandlinger

Håvard Mellem,

Hesselbergtak AS

905 59 844

hme@hesselbergtak.no

Forhandlinger

(vara)

Jon Johnsen

Protan Tak AS

905 81 570

jon.johnsen@protan.no

Tariff, teknisk rev.

Henning Wiger

Icopal Tak AS

922 04 536

nohwi@icopal.com

Tariff, teknisk rev.

 

Takprodusentenes Forskningsgruppe TPF

Navn

Bedrift

Mobiltelefon

E-post

Verv

Håvard Mellem

Hesselbergtak AS

905 59 844

hme@hesselbergtak.no

Styremedlem

 

Arbeidsgruppe for HMS / KS

Navn

Bedrift

Mobiltelefon

E-post

Verv

 

 

 

 

 

Yngve Myrvang

Protan Tak AS

91674075

yngve.myrvang@ protan.no

Medlem

John Henrik Blåfjell

Icopal AS

982 44 555

nojhb@icopal.com

Medlem

 

Arbeidsgruppe for utdanning

Navn

Bedrift

Mobiltelefon

E-post

Verv

Vidar Jacklin

Icopal AS

901 71 303

novja@icopal.com

Leder

Ingar Bjørhusdal

Mester Tak AS

909 73 243

ingar@mestertak.no

Medlem

Ragnar Høgfoss

Flate Tak AS

90 64 10 67

ragnar@flatetak.no

Medlem

Pernilla Rosenquist

Protan Tak AS

 

Pernilla.rosenquist@

protan.no

Medlem

 

Arbeidsgruppe for Varme arbeider

Navn

Bedrift

Mobiltelefon

E-post

Verv

Håvard Mellem

Hesselbergtak AS

905 59 844

hme@hesselbergtak.no

Medlem

Tom Jenkins

Nortekk AS

 

tom@nortekk.no

Medlem

Vidar Jacklin

IcopalTak AS

90171303

novja@icopal.com

Leder

Tom Gjeruldsen

Tekk AS

46447040

tom@tekk.as

Medlem

 

Arbeidsgruppe for bransjeutvikling

Navn

Bedrift

Mobiltelefon

E-post

Verv

Ragnar Høgfoss

Flate Tak AS

90 64 10 67

ragnar@flatetak.no

Leder

Bjørn-Fredrik Johanssen

Nortekk AS

995 12 899

bjorn@nortekk.no

Medlem

Vidar Jacklin

Icopal AS

901 71 303

novja@icopal.com

Medlem

Olav Haugerud

Protan AS

95942324

Olav.haugerud@protan.no

Medlem

Anne Madsen

TEF

922 27 400

am@bnl.no

Sekretær

Kenneth Waal

Mestertak Service

 

kenneth@mestertakservice.no

Medlem

 

Etablering Lokallag

Navn

Bedrift

Mobiltelefon

E-post

Verv

Kjell Torgersen

Torgersen & Høgseth AS

922 55 265

kjell@thas.no

Øst

Arne Vallestad

Protan Bergen AS

917 31 431

Arne.vallestad@protan.no

Vest

Henning Wiger

IcopalTak AS

922 04 536

nohwi@icopal.com

Sør

Eskil Sjøflot

Protan Tak AS

 

Eskil.sjoflot@protan.no

Midt/Nord

Anne Madsen

TEF

922 27 400

am@bnl.no

Sekretær

Bjørn-Fredrik Johanssen

Nortekk AS

995 12 899

bjorn@nortekk.no

Medlem

 

Arbeidsgruppe for arrangement

Navn

Bedrift

Mobiltelefon

E-post

Verv

Hans-Jørgen Sandli

Fagprosjekt

900 78 222

Hans.jorgen@fagprosjekt.no

Medlem

Ola Rolfstad

Protan Tak AS

94025032

ola.rolfstad@protan.no

Medlem

Anne Madsen

TEF

922 27 400

am@bnl.no

Medlem

 

Arbeidsgruppe for revisjon av leveringsbetingelser

Navn

Bedrift

Mobiltelefon

E-post

Verv

Henning Wiger

IcopalTak AS

922 04 536

nohwi@icopal.com

Leder

Ola Rolfstad

Protan Tak AS

94025032

ola.rolfstad@protan.no

Medlem

Kenneth Hansson

Flate Tak AS

992 66 862

kenneth@flatetak.no

Medlem

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo