Du er her:

Grunnopplæring HMS (40-timers kurs)

Lovpålagt HMS opplæring for verneombud og AMU medlemmer. Anbefalt for alle som har et operativt HMS ansvar

Kurset er laget i henhold til avtale om arbeidsmiljøopplæring mellom BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund og arrangeres i på vegne av alle BNLs bransjeforeninger.

Kurset retter seg mot verneombud, ledere og hms-personell. Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset, men alle som jobber med og har ansvar for HMS anbefales å delta på et 40-timers kurs.

Opplæringen gir en innføring i regelverk og HMS-forhold. Følgende temaer behandles:

 • Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter
 • Samarbeid, trivsel og ledelse
 • Kartlegging av egen arbeidsplass
 • Fysisk- og kjemisk helsefare
 • HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak

For mer informasjon og påmelding, klikk her:

Grunnopplæring HMS (40-timers kurs) 25. – 26. februar + 11. – 12. mars på Scandic Hotell i Asker

Grunnopplæring HMS (40-timers kurs) 21. – 22. + 28. – 29. april i Molde.

Grunnopplæring HMS (40-timers kurs) 20. – 21. mai + 3. – 4. juni på Scandic Hotell i Asker

Vi har også et to-dagers oppfriskningskurs, for de som har vært gjennom 40-timers kurs tidligere, og som trenger en oppdatering i forhold til regelverk etc.

I kurset vil vi ha fokus på gjennomgang av lov og forskriftskrav, og endringer i regelverket de senere årene. Kurset vil også ha fokus på det praktiske HMS arbeidet ute på byggeplass.

 • Arbeidsmiljølovgivningen:
  • Arbeidsmiljøloven
  • Arbeidsmiljøforskriftene
  • HMS rutiner på byggeplass
  • Opplæringskrav
 • Internkontrollforskrift
 • Byggherreforskrift
 • Risikovurdering og sikker jobb analyse
 • Rapporteringsrutiner og dokumentasjon
 • Fysisk og kjemisk helsefare
 • Psykososialt arbeidsmiljø

For mer informasjon og påmelding, klikk her: HMS oppfriskningskurs 15. – 16. april på Scandic Hotell i Asker

 • Besøksadresse:
 • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
 • Postadresse:
  c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo