Du er her:

Håndbok for taktekkere

I samarbeid med Byggenæringens Landsforening har vi utarbeidet en personlig helse, miljø og sikkerhetshåndbok for taktekkere i hendig lommeformat.

Hensikten er å gi en lettfattelig oversikt over de viktigste generelle forholdsreglene som bør tas blant annet for å unngå skader og brann, samt hvordan du bør opptre dersom skade eller brann oppstår.

Foruten avsnittet om brann tar håndboken for seg ansvar og plikter, sikkerhet mot fallskader, ulykker/nestenulykker, helsefarlige stoffer, avfallsbehandling og førstehjelp. I håndboken finnes også en blankett for melding om uønsket hendelse eller forhold, som skal benyttes internt i bedriften når noe har skjedd som kan føre til skade på personer, miljø eller materiell.


Håndboken kan lastes ned her.

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo