Du er her:

Læreplasser

Det er behov for ca 50 lærlinger i året hos takentreprenørene. Disse formidles gjennom lokale opplæringskontor.

Opplæringskontor

Opplæringskontorets formål og oppgaver er å være servicekontor for fagopplæring og bindeledd mellom skole, næringsliv og det offentlige. Målet er å gi unge de beste muligheter for en god opplæring, slik at de blir dyktige fagarbeidere og positive medarbeidere. For å nå dette målet bruker opplæringskontorene lærebedrifter. Lærlingene må være aktive, interesserte og villige til å lære.

Opplæringskontorenes oppgave er å påse at opplæringen dekker alle elementer i læreplanen. Som en forberedelse til fag-/svenneprøve - som er lærlingens første store mål, tilbys lærlingene en rekke aktiviteter:

Lærlingesamlinger: teoretiske kurs - praktiske kurs - "lærlingeskole"

Et opplæringskontor skal koordinere og effektivisere fagopplæring i bedrifter.

 Det skal være bindeledd mellom bedrift og det offentlige.

  • Et opplæringskontor eies av medlemsbedriftene.
  • Gjennom lærekontrakt med et opplæringskontor er lærlingen sikret veien fram til fag-/svenneprøve.
  • Lærlingene får opplæring i en eller flere medlemsbedrifter.
  • Opplæringen skjer i samsvar med godkjente læreplaner.

Disse opplæringskontorene tar seg av lærlinger som vil bli taktekkere:

Østlandet (Oslo, Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark)

Lærling Øst

Kontaktperson: Ronny Graskopf

 PB 1252, 2806 Gjøvik T: 917 611 03

 E: ronny@larlingost.no

 W: www.lærlingøst.no

 Sør-Trøndelag

Opplæringskontor Blikk, Tak og Ventilasjon

Kontaktperson: Lisbeth Schjelde

 Postboks 1264 Pirsenteret, 7462 Trondheim
T: 73 87 10 28
M: 90 55 21 63
E: lisbeth.schjelde@olk.no

W: BTV Trondheim

 Vestfold

 OKH Vestfold

 Kontaktperson: Hilde Claussen

 Broen 6, 3170 Sem

 T: 48 21 50 70

 E:post: post@okh-vestfold.no

 W: www.okh-vestfold.no

Telemark

Byggfag opplæringskontoret Telemark

Direktør Smidthsgate 3

3732 Skien

Kontaktpersoner:

Hans Inge Gudmundsen

90060904

hans.inge@byggfag.net

Kine Fragell

97623615

kine@byggfag.net

 

Helgeland

Finn-Åge Pettersen hos Opplæringskontoret Meløy Bedriftsservice kan svare på spørsmål om læreplass i Taktekkerfaget

Andreas Mosti hos Indre Salten Opplæringskontor kan svare på spørsmål om læreplass i Taktekkerfaget

Arnfinn Rørvik hos Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland kan svare på spørsmål om læreplass i Taktekkerfaget

Opplæringskontoret Nord-Helgeland hos Opplæringskontoret Nord-Helgeland kan svare på spørsmål om læreplass i Taktekkerfaget

Opplæringskontoret Midt-Helgeland hos Opplæringskontoret midt-Helgeland kan svare på spørsmål om læreplass i Taktekkerfaget

Ofoten flerfaglige Narvik hos Ofoten flerfaglige opplæringskontor kan svare på spørsmål om læreplass i Taktekkerfaget

 

Hordaland

Stiftelsen Blikkenslagermestrenes Opplæringskontor
Skuteviksboder 7 – 8
5035 BERGEN
Tlf: 55 318004
Faks: 55 317201

E-post: bobergen@online.no

Web:www.bkbl.no

 

Nordland /Troms

BYGGOPP – Opplæringskontoret for Bygg- og anleggsteknikk Hålogaland

+47 976340 00

post-troms@byggopp.no

http://www.byggopp.no

 

Opplæringskontoret for byggfagene i Midt-Troms

+47 907 86 412

post@byggfagtroms.no

http://www.byggfagtroms.no/

 

Nord-Hordaland

Radøy Takservice v/Torsten Fege (1 lærling)

co/Oppl.Ktr.For Nordhordland

5914 Isdalstø

 

 

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo