Du er her:

Mesterbrev

Mesterbrev er den høyeste utdannelsen innen faget og det er ca 100 taktekkermestre i Norge.

Taktekkere med fagbrev og minst to års praktisk erfaring kan ta mesterbrev gjennom fagskole eller Folkeuniversitetet.

Fagbetegnelse: Taktekkerfaget
Mestertittel: Taktekkermester

Mesterutdanningen består av: Forkurs IKT - Etablering og ledelse - Faglig ledelse

Forkurset gir opplæring i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som verktøy. Kurset må tas av de som ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper på dette området fra før.

Etablering og ledelse er felles for alle mesterfag, og består av fagene organisasjon og ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse. Se læreplanene.

En del av faglig ledelse er felles med de andre byggfagene. I den fagspesifikke delen gis en innføring i de faglige ledelsesoppgaver og emner som er spesielle innenfor det enkelte håndverksfag.


Totalt har vi 18.000 mestere i Norge i forskjellige fag. Taktekkerfaget fikk sine første mestere i år 2000. 90 mestere ble godkjent på overgangsordning  første året, siden har vi fått 10 mestere på ordinær måte. Totalt 100 taktekkermestere.

Hvordan bli mester ?

1. Fagbrev + 6 års erfaring eller

2. Teknisk utdannelse + fagbrev + 2års erfaring eller

3. Realkompetanse + fagbrev

Hvor kan du ta utdannelsen ?

1. Folkeuniversitetet (normalt 2 år kombinert med jobb)

3. Nettstøttet undervisning.

 


    Om Mesterbrev

Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986.

  • sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene
  • sikre etablering og sunn drift av bedriftene
  • ivareta forbrukernes interesser

Nærings- og handelsdepartementet forvalter loven, men har oppnevnt Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Det daglige arbeidet står Mesterbrevnemndas sekretariat for.
 

Har du fag- eller svennebrev?

Ønsker du å starte for deg selv eller få en ledende stilling i bedriften du jobber i? Da kan et mesterbrev være løsningen. Men - OBS - sjekk at du har et fag- eller svennebrev under mesterordningen.

Interessen for mesterordningen er stor, hvert år innvilges i overkant av 400 mesterbrev. Vi har i dag rundt 18 000 mestere i 72 forskjellige fag!.

Ved å ta mesterbrev får du rett til å kalle deg mester, og rett til å bruke mestermerket i markedsføringen av firmaet ditt. Du får større oppdrag og mer ansvar. I tillegg får du god drahjelp av arbeidet Mesterbrevnemnda gjør med å markedsføre mesterne og deres spesielle kompetanse. Dette gir deg et kraftig konkurransefortrinn.

Mestertittelen og -merket signaliserer seriøsitet, pålitelighet og kvalitet. For å få innvilget mesterbrev kreves derfor både solid utdanning og praksis i faget.

Mesterutdanningen er tilpasset de kravene ledere i håndverksbedrifter møter. Den skal gi kompetanse til styring av bedriften, både når det gjelder faglig helhetsforståelse og forretningsmessig ledelse.

 


Det er Folkeuniversitetet (FU) som tradisjonelt står for tilbudet om mesterutdanning. Tilbudene gis over hele landet, også som fjernundervisning/kombinert undervisning. Ta kontakt med FU om hvilke tilbud som gis i nærheten av ditt hjemsted.

I tillegg er det godkjente tekniske fagskoler som tilbyr linje for byggfag med et tverrfaglig prosjekt til slutt. 

Mesterutdanningen avsluttes med skriftlige eksamener. Når du oppfyller kravene til å bli mester kan du søke om mesterbrev.

Ytterligere informasjon finnes på http://www.mesterbrev.no

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo